...Hurrah, das 30. Regiment aus Saarlouis!!!

   
Degenfähnrich Becker
Sergeant “Kat” Becker
Gefreiter Diwo (Kapitulant)
   
Gefreiter Schwender
Gefreiter “Pepe” Peter
Musketier Becker II
   

Musketier Tessmann

Musketier/Fahnenträger Strunk
Musketier Rosar ( Einjährig Freiw.)
   
Musketier Ludwicki
Musketier Hillinger
Musketier Schwarz
   
Musketier Hecker
Musketier/Spielmann Esser
Musketier Braun
     
Musketier Klein
 
Musketier Kaiser
 
       
Kadett Rosar
 
 
 
   
Unsere zivilen Darsteller
   
 
   
Madame Diwo
Madame Peter
Madame Hillinger
   
Madame Becker
Robert Häcker (Schäfer)
Matthias Lang (Briefträger)
   
Madame Schwender
 
Mademoiselle Mangel
 
Madame Rosar
         
Unser Nachwuchs
   
Sextaner Hillinger
 
Carina Louise Peter
 
Die kleine Lea Becker
       
Sextanerin Hillinger